Πιστοποιητικό TUV Austrιa συστήματος διαχείρισης ποιότητας για τον τομέα Παρασκευή, συσκευασία και πωλήσεις χυμών και αναψυκτικών –EN ISO 9001-2008

Πιστοποιητικό TUV Austria HACCP (CODEX ALIMENTARIUS COMMISION, CAC/RCP1 – 1969, REV.4 (2003) Incl. Annex) για την Παρασκευή και Συσκευασία Χυμών, Αναψυκτικών και Μπύρας.

H ποιότητα των προϊόντων υπηρεσιών της Magnus Magister είναι δεδομένη και πιστοποιημένη


H.A.C.C.P H.A.C.C.P2 H.A.C.C.P3 H.A.C.C.P4kosher-cert