Malý kousek z historie …

Řád rytířů sv. Jana je založen Pier Gerardem počátkem 12.století v Jeruzalémě a to na žádost sester ošetřovatelek. Později transformuje

na vojenský řád, pod vedením Raymonda du Puys a pokusí se rozšířit na Blízkém východě, kde se však udrží pouze po 2.století.

V roce 1247, po pádu Jeruzaléma, rytíři sv. Jana začnou ztrácet své pevnosti jednu po druhéa v roce 1291 skončí na Kypru.

Zde velmistr Foulques de Villaret vyjedná obchod s vůdcem vlastníků půdy Vognolo de Vignoli, a ten mu v podstatě prodá ostrov Rhodos.

Od této chvíle, od roku 1309, řád rytířů, který je složen z 600 členů, obývá Rhodos.

Od té doby až do jejich stažení a odchodu v roce 1522, jsou známi jako „Rytíři Rhodosu“ Řád rytířů byl veden velmistrem „Magnus Magister“ doživotním  a nejvyšším vůdcem vládya armády. Velmistr vládl se svojí správní radou.

Během 213 let působení rytířů na Rhodosu, vládlo ostrovu 19 velmistrů.

Dnes tento významný titul „Magnus Magister“ přetrvává skrze naše pivo, aby nám připomněl tento význačný kus naší krásné, ostrovní historie.