Společnost „Papadimitriou S.A.“  je složena z výborného a speciálně proškoleného personálu. Tým věrně následuje filosofii naší společnosti, která je zaměřena na kvalitu servisu, kvalitu a bezpečnost našich produktů, to vše v souladu s mezinárodními standarty

ISO 9001:2008 a ISO 22000:2005.

Naše společnost dlouhodobě investuje do proškolování zaměstnanců po stránce kvality, spokojenosti zákazníka

a také bezpečnosti našich produktů.

Pro tohle vše , „Papadimitriou Emm. S.A.“ ,úspěšně získává důvěru společností v rámci celého Řecka,

nabízí produkty vysoké kvality a konkurenceschopných cen.

Profesionální  pracovníci Magnus Magister jsou věrni cílům a filosofii společnosti.